Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Utworzono dnia 06.08.2021
Czcionka:

W 2021 roku Gmina Nowy Duninów  zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program składa się z trzech modułów.  Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek i wsparcie adresowane do osób starszych. Trzeci  zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów  z dnia 15 października 2018r. (M.P.  z 2018r., poz. 1007) i jest on dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł).

W 2021r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa zaplanowana na realizację w/w programu wynosi 57 600,00 zł  , natomiast przewidywane środki własne  gminy Nowy Duninów na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" ujęte w budżecie gminy wynoszą 14 400,00 zł .

Łączny przewidywany koszt programu  "Posiłek w szkole i w domu" w 2021r. wynosi w gminie Nowy Duninów 72 000,00zł .

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o pomoc w ramach w/w programu:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 51

W tym miesiącu: 193

W poprzednim miesiącu: 216

Wszystkich: 17089